Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

maaartynnn
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaelusive elusive
maaartynnn
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaelusive elusive
maaartynnn
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaelusive elusive
maaartynnn
7892 3be5
Reposted fromonlyman onlyman viaultraviolet ultraviolet
maaartynnn
Dlaczego tak bardzo boimy się w otwarty sposób mówić o uczuciach? Nie zdradzamy co nas boli. Nawet przed tymi, których kochamy. A przecież chyba zależy nam na sobie? Zapominamy, że słowa służą nie tylko temu, by ranić. Są po to by nas do siebie jeszcze bardziej zbliżać. By pomóc rozwiązać konflikty i nieporozumienia. Często zasypiamy  przytuleni do niedopowiedzeń. Nie dbamy o to, by rozplątać negatywne emocje. Brak czasu, brak ochoty, brak zrozumienia. Czy to ma sens? Żadnego.
— M. Witkiewicz "Po prostu bądź"
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaelusive elusive
maaartynnn
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viaelusive elusive
maaartynnn
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq viaelusive elusive
maaartynnn
5421 8dbb 500
maaartynnn
Czas się kurczy i spływa, wiesz. Nie jest równo odważony. Niektóre chwile zalegają długo w pamięci, inne się ulatniają.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
maaartynnn
I tak właśnie kształtuje się twoja osobowość. Wiesz zbyt dużo, a ta wiedza rodzi nieufność. Stajesz się coraz bardziej bojaźliwa i sceptyczna. Wyrażanie emocji nie przychodzi już naturalnie, wiec zaczynasz je udawać. Okazywać empatię, której nie czujesz. Uczysz się niknąć w tłumie, wyglądać jak reszta, nawet jeśli od wewnątrz zżera cię rozpacz.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
maaartynnn
0280 555a 500
Reposted frompeanutbuttergirl peanutbuttergirl viamefir mefir
maaartynnn
1038 0047 500
Reposted fromoll oll viamefir mefir
maaartynnn
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
maaartynnn
maaartynnn
7362 0e59
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
maaartynnn
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaultraviolet ultraviolet
maaartynnn
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc. Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
— so true, veriolla.moblo.pl
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
0612 abb2 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl