Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

maaartynnn
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
0579 8fed 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
0520 e5df 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
2481 622f 500
maaartynnn
3479 8462
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
maaartynnn
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viaover-land over-land
maaartynnn
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaover-land over-land
maaartynnn

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

maaartynnn
maaartynnn
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalliwantisyou alliwantisyou
maaartynnn
maaartynnn
8654 63b6 500
Reposted from2017 2017 viaalliwantisyou alliwantisyou
maaartynnn
7823 7e4f
maaartynnn
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaalliwantisyou alliwantisyou
maaartynnn
maaartynnn
maaartynnn
8810 cacb
Reposted fromShamble Shamble viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl