Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2019

maaartynnn
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaover-land over-land
maaartynnn
3402 2cb4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaover-land over-land
7904 0f9a 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
maaartynnn
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
1891 413a 500
maaartynnn
7585 dfdd 500
Reposted fromwyczes wyczes viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
5803 ec12 500
Świetlicki.
maaartynnn
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
maaartynnn
Reposted fromjasminum jasminum viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
8573 5ecb 500
Reposted fromxawery xawery viapimpmyheart pimpmyheart
maaartynnn
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viacotarsky cotarsky
maaartynnn
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakama1110 kama1110
maaartynnn
7458 75ed 500
Reposted fromniiina niiina viakama1110 kama1110
maaartynnn
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakama1110 kama1110
maaartynnn
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viakama1110 kama1110
maaartynnn
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
maaartynnn
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl