Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

maaartynnn
6175 ec72
maaartynnn
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
maaartynnn
(...) najlepsze, co mężczyzna moze uczynić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę...
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viasentymentalna sentymentalna
maaartynnn
Proszę się nie obrażać, że użyję słowa "suka". Tak nazywają kobiety naszego pokroju. Ponieważ nie uznajemy kompromisów, nie stosujemy półśrodków. Wkopujemy piłkę wprost do bramki. Suki mają swój honor.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
maaartynnn
Sprawia, że czuję się tak cudownie. Puszcza mi muzykę. Biega ze mną. Całuje mnie i dotyka. Tak wspaniale mnie liże. Jest o mnie tak seksownie zazdrosny. Jednego dnia jest zrzędliwy, drugiego pewny siebie, lecz kocham każdą jego stronę. Patrzy na mnie niebieskimi lub czarnymi oczami, a za każdym razem, kiedy to robi wiem, że jestem dokładnie tam, gdzie pragnę być.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
maaartynnn
5055 a7d4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
Kto nie ma pięćdziesięciu własnych książek, jest człowiekiem niedocywilizowanym. 
— Marian Hemar
Reposted fromobliviate obliviate viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
7998 b322 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
7999 8d58 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
3927 7901 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalinowowa malinowowa
2263 6834 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
7988 e539 500
Sara Shakeel 
Reposted fromNajada Najada viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
maaartynnn
4107 e25c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
maaartynnn
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple viamalinowowa malinowowa
maaartynnn
Nie rezygnujcie z ludzi, którzy coś dla was znaczą.  Nie wolno zabijać uczuć bo boimy się zawalczyć - jak inaczej chcecie być szczęśliwi skoro boicie się podjąć walkę.
— hyphaeoflove
maaartynnn
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
maaartynnn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl