Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

maaartynnn
2160 6957
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
Reposted fromweightless weightless viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
maaartynnn
4199 fdab 500
Dyrholaey Iceland
Reposted fromvolldost volldost viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
2300 1cd3
Reposted fromoutoflove outoflove viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
8085 263d
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
5497 e2d0
Reposted fromursa-major ursa-major viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viawszystkodupa wszystkodupa

October 28 2017

maaartynnn
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
maaartynnn
7112 bb71 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
maaartynnn
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted frompuella13 puella13
maaartynnn
Reposted fromtulele tulele viaover-land over-land

October 24 2017

maaartynnn
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk - Kominek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
4116 3b17 500
Reposted fromepidemic epidemic viaover-land over-land
maaartynnn
9306 fae9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl