Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

maaartynnn
maaartynnn
maaartynnn
Reposted fromshakeme shakeme viaalliwantisyou alliwantisyou
maaartynnn
6863 429e
maaartynnn
1723 5801 500
Reposted fromlittlefool littlefool viaalliwantisyou alliwantisyou
maaartynnn
8808 b786 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaalliwantisyou alliwantisyou
maaartynnn
9723 59e4
maaartynnn
7516 850c
maaartynnn
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viawszystkodupa wszystkodupa
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
0587 b430
Reposted fromgreensky greensky viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
5570 bfdb
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
7590 fd72
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viawszystkodupa wszystkodupa
maaartynnn
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
maaartynnn
2422 ffd5 500
maaartynnn
To bardzo dziwna rzecz. Tak samo jak ty, ja też chciałbym całkiem zapomnieć o różnych rzeczach. Ale im bardziej staram się zapomnieć, tym więcej sobie przypominam.
Wiesz, jak to jest, że im bardziej człowiek chce zasnąć, tym bardziej czuje się rozbudzony. Tu jest tak samo. Sam nie bardzo wiem, dlaczego tak się dzieje. Przypominam sobie nawet rzeczy, których nie powinienem pamiętać. Moje wspomnienia są tak wyraźne, że wręcz się czasem niepokoję, czy starczy mi miejsca na zapamiętanie dalszego życia, skoro tak dobrze pamiętam przeszłość. To prawdziwy problem.
— Haruki Murakami "Zniknięcie słonia"
Reposted fromlobotomy lobotomy viatobecontinued tobecontinued
maaartynnn
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl