Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

maaartynnn
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaaknis aknis
maaartynnn
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viashitsuri shitsuri
maaartynnn
3354 9100
Reposted fromarwen arwen viaaknis aknis
maaartynnn
5113 d783
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viashitsuri shitsuri
maaartynnn
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaaknis aknis
maaartynnn

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
maaartynnn
maaartynnn
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
maaartynnn
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
maaartynnn

Myślę, że nie należy tak poważnie wszystkiego traktować. Kochanie kogoś to cudowna rzecz i jeżeli tylko miłość jest szczera, nikt nie może się znaleźć w pułapce. Uwierz w siebie.  Ale miłość właśnie na tym polega. Moim zdaniem to naturalne, że zakochany człowiek zdaje się całkowicie na miłość. To jeden z przejawów uczciwości.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
maaartynnn
"Enjoying a Baileys hot chocolate looking across the slopes".
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahope24 hope24
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viaspes spes
maaartynnn
7382 fe4d 500
Sunset, Sarek April 2017
Reposted fromnameless nameless viamadadream madadream
maaartynnn
Reposted fromdesigner designer
maaartynnn
8029 f8b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
maaartynnn
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
maaartynnn
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawrazliwa wrazliwa
maaartynnn
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaarn arn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl