Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

maaartynnn
9050 1ab8 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaasiunka2991 asiunka2991
maaartynnn
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaasiunka2991 asiunka2991
maaartynnn
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
maaartynnn
maaartynnn
4539 4e22
Reposted fromkajagie kajagie viaasiunka2991 asiunka2991
maaartynnn
maaartynnn
Reposted fromFlau Flau viacyronis cyronis
maaartynnn
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viadzieckopiatku dzieckopiatku
maaartynnn
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viadzieckopiatku dzieckopiatku
maaartynnn
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viamicomomicuando micomomicuando
maaartynnn
Reposted frombiru biru viaasiunka2991 asiunka2991
maaartynnn
maaartynnn
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss vialfiatko lfiatko
maaartynnn
4330 bb51
Reposted fromumorusana umorusana viaamelinowa amelinowa
maaartynnn
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries vialfiatko lfiatko
maaartynnn
2903 052d
Reposted fromsiara siara viaamelinowa amelinowa
9339 914a
maaartynnn
6795 f2b6 500

36 Things You Obviously Need In Your New Home

beben-eleben:

A Fire Pit IN THE POOL

image

A Door That Turns into a Ping-Pong Table

image

Chilled Produce Drawers in the Kitchen

image

A Wine Cellar Trap Door

image

 A Sleepover Room

image

A Door Handle That Automatically Turns Off Electricity and Gas When You Leave

image

A Swing-Set Dining Table

image

A Built-In TV for the Bathtub

image

A Glass-Encased Fireplace

image

 A Loft Hammock

image

A Hot Tub That Flows from the Inside to Outside

image

A Huge Round Bedroom Window

image

A Stained-Glass Door

image

A Library Staircase/Slide

image

A Bone-Shaped Pool for Your Dog

image

Read More

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl